Tiêu thụ thép tháng 10/2017 giảm 14% so với cùng kỳ năm trước

Tiêu thụ thép tháng 10/2017 giảm 14% so với cùng kỳ năm trước

Tiêu thụ thép tháng 10/2017 giảm 14% so với cùng kỳ năm trước

Tiêu thụ thép tháng 10/2017 giảm 14% so với cùng kỳ năm trước
 

Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tháng 10/2017 sản lượng thép xây dựng đạt  758.412 tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, giảm 9,35% so với tháng 9; tiêu thụ đạt 559.847 tấn, giảm so với cùng kỳ năm 2016 là 14%. Lượng tồn kho đến ngày 31/10 là 783.495 tấn, tăng 35% so với cuối tháng 9.

Ảnh minh họa

Trong tháng 10, sản xuất và tiêu thụ ống thép của các doanh nghiệp thành viên VSA đều đạt kết quả tốt. Sản xuất ống thép đạt 172.875 tấn, tăng 1,04% so với tháng trước, tăng 3,9% so với cùng kỳ 2016; tiêu thụ ống thép đạt 176.031 tấn, tăng 6,33% so với tháng trước, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Chia sẻ:
Chat facebook